NOTA DE INFORMARE PRIVIND SITUATIA CONTRACTULUI
”Tratarea și eliminarea deșeurilor constituite din solul contaminat cu hexaclorciclohexan (HCH) și mercur (Hg) rezultat din eliberarea amplasamentului Autostrăzii Brașov – Cluj – Borș, secțiunea 2B, km 10+500 și depozitat în depozitul temporar de deșeuri periculoase de la Fața Dealului, comuna Moldovenești, județul Cluj”.

 Este de notoritate faptul ca ,Dosarul instrumentat de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti care vizează presupuse infracţiuni comise de angajaţi ai companiei Rompetrol Rafinare şi ai unui contractor al acesteia grupul ECOMASTER - OIL DEPOL, fapte care ar fi fost comise în legătură cu ecologizarea unui batal (groapă de depozitare a țițeiului, n.red.) din incinta rafinăriei Vega din Ploieşti - a fost trimis în judecată, fiind înscris pe rolul Tribunalului Prahova.

Potrivit procurorilor DIICOT, au fost întocmite ”în fals un număr de 4 facturi fiscale emise de prestator către Rompetrol Rafinare S.A. şi anexele la acestea, respectiv a tichetelor false de cântar prin care se atesta aparentă transportare, în vederea ecologizarii, a gudronului acid din batalul 18 prin efectuarea a 920 de curse” - vizate in dosar fiind companiile din grupul ECOMASTER si OIL DEPOL deținute de oamenii de afaceri constănțeni RADU MERLA si DANUT FLORESCU 

Aceeasi doi oameni de afaceri respectiv companiile detinute de acestia in grupul ECOMASTER – OIL DEPOL au participat la procedura de achizitie organizata de CNAIR in vederea in credintarii unui contract – valoare maximă de 157.385.936 RON (fără TVA) – avand drept obiect obiect ”Tratarea și eliminarea deșeurilor constituite din solul contaminat cu hexaclorciclohexan (HCH) și mercur (Hg) rezultat din eliberarea amplasamentului Autostrăzii Brașov – Cluj – Borș, secțiunea 2B, km 10+500 și depozitat în depozitul temporar de deșeuri periculoase de la Fața Dealului, comuna Moldovenești, județul Cluj”.

Deseurile toxice din zona Turda au o istorie veche, contractul de decontaminare a terenului de pe amplasamentul autostrazii fiind inițial incredintat în 2009 omului de afaceri Dan Besciu / Euroconstruct Trading 98 pentru suma de 24 milioane euro aferentă unei cantități de 75.000 tone sol contaminat ,contractul fiind ulterior suplimentat cu încă 70.000 tone sol contaminat pentru care au fost solicitate înca 35 milioane euro .

CNAIR nu a fost de acord cu aceasta suplimentare contractul devenind obiectul unei actiuni in instanta drept urmare solul contaminat a fost transportat în depozitul temporar de deșeuri aflat la circa 6,5 km distanța apartinand aceluiasi om de afaceri care incaseaza de la CNAIR sume de ordinul sutelor de mii de euro drept chirie pentru aceasta activitate de depozitare temporara
Aceiași doi oameni de afaceri constănțeni amintiti mai sus si care fac obiectul investigatiei DIICOT in dosarul ROMPETROL ,au notificat pe parcursul derularii procedurii de achizitie CNAIR -autoritatea contractantă că vor transporta deșeurile peste 400 km, de la Cluj în județul Prahova, urmând să le trateze în depozitul deținut chiar de ei în satul Târgșoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, județul Prahova. 

Aceasta abordare ridica numeroase semne de întrebare, cu atât mai mult cu cât notificarea trimisă de ei nu se referă și la modalitatea specifică de tratare a solurilor contaminate cu HCH și mercur respectiv detinerea unui echipament autorizat pentru desorbtie termica în locația respectivă.

Mai mult decat atat, Autoritatea Contractanta CNAIR a permis participarea Oil Depol la această licitație, fără ca acestia sa prezinte un act de reglementare de mediu valabil respectiv fără ca acestia sa dețina o Autorizație Integrată de Mediu valida care sa autorizeze utilizarea unui echipament necesar prestarii unor activități de desorbtie termica în locația din Ariceștii Rahtivani,
In sustinerea acestor afirmatii vine si solicitarea inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice - Nr 153413 din 22.06.2022 / IFF prin care se solicita Garzii Nationale de Mediu , Comisariatul Judetean Prahova documentatia depusa pentru revizuirea Autorizatiei de Mediu Nr 205 din 12.07.2010 apartinand ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE .       
Ca urmare a acestei solicitari, Comisar Sef Ioana Luiza Feraru de la Comisariatul Judetean Prahova al Garzii Nationale de Mediu ,solicita din partea Agentiei Protectia Mediului Prahova prin adresa Nr 2646/CJPRAHOVA/05.07.2022 documentatiile care au fost depuse de catre ECOMASTER in vederea solicitarii revizuirii autorizatiei integrate de mediu precum si autorizatia integrata de mediu revizuita emisa de APM Prahova .
Demararea unei astfel de investigatii este efectul faptului ca deși în Acordul de Mediu nr 10 din 2010 emis de APM Cluj respectiv in Regulamentul European nr 1021/2019 POPs se stabilesc modalități clare de eliminare a deseurilor periculoase în care se identifica mercur '' cei din grupul ECOMASTER propun o metoda de eliminare ''toxica ''care nu respecta obligațiile de mediu asumate european,nu fac nici o precizare legată de modalitatea în care mercurul toxic va fi recuperat si indepartat, specificand ca solul contaminat poate fi incinerat deși Regulamentul UE 852/2017 interzice cu claritate acest aspect fără luarea unor măsuri specifice de neutralizare.
 Norma europeana specifica in mod clar, faptul ca solurile contaminate cu mercur nu se pot incinera direct aceasta fiind o încălcare gravă cu consecințe dezastruoase asupra mediului ,mercurul trebuie recuperat intr-o instalatie specifica aferenta instalatiei de desorbtie termica .
Astfel in desavarsirea parcursului descris anterior cei de la Ecomaster ,interpun o alta companie din grup respectiv Oil Depol , care redacteaza un antecontract cu compania TARR MV din Iași în ideea ca acestia sa converteasca un echipament care este destinat procesării de slamuri petroliere într-un echipament care procesează deseuri periculoase cu continut conținut de mercur fără ca respectiva companie producătoare sa detina autorizatiile necesare sau competenta pentru a efectua o astfel de conversie .

NOTĂ – Tehnologia de desorbţie termică cuprinde două faze de depoluare: încălzirea materialului poluat pentru volatilizarea contaminanţilor și tratarea gazelor evacuate în vederea scăderii concentraţiilor de poluanţi, sub limitele impuse de legislaţie. Volatilizarea poluantilor din sol se realizează la temperaturi cuprinse între 200 – 450ºC, în uscătoare ce cuprind o gamă constructivă variată. Timpul de staţionare în uscător variază între câteva zeci de minute şi mai multe ore. Desorbţia termică şi-a demonstrat eficienţa în cazul decontaminării solurilor poluate cu solvenţi cloruraţi, compuşi aromatici uşori şi policlorobifenili (PCB).

               APM PRAHOVA - DĂ O DECIZIE DAR ȘI UN AVERTISMENT

Trebuie precizat faptul ca, referitor la revizuirea amintita mai sus, pe data de 29 martie 2022, Agenția Protecția Mediului Prahova a emis Decizia nr. 50 din 29.03.2022 această decizie precizand faptul că ”solicitarea de revizuire a Autorizatiei Integrate de Mediu pentru DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE din comuna Aricestii Rahtivani (aparținând grupului Ecomaster – OIL DEPOL ) se emite fără a include Instalație Desorbție Termică”.
Astfel, Ecomaster și Oil Depol propun, practic, o metodă de eliminare ”toxică” care – propriu-zis – nu respecta obligațiile de mediu asumate european, cele două firme nu dețin și nu sunt autorizate sa folosească o instalație de desorbție termică destinată a permite măsuri de neutralizare conforme.
Cu toate ca in astfel de condiții, CNAIR ar trebui să ia în considerare toate riscurile care ar putea apărea în viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat, instituția statului se face ca ploua si nu ia nicio masura .
Ca urmare a faptului ca, conducerea APM Prahova refuză sa incalce legea nefiind de acord sa autorizeze instalatia mobila de desorbtie termica, OIL DEPOL SERVICE ( lider al asocierii OIL DEPOL SERVICE - ECOMED EASTERN EUROPE- ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE ) se adresează APM Constanța , fieful celor doi antreprenori Merla si Florescu care analizează urgent si într-o interpretare stranie a legii ,emite o revizuire Nr 25 din 10.03.2022 a Autorizatiei de Mediu nr 62 din 8.05.2019, ocazie cu care include si folosirea unei astfel de instalații mobile de desorbtie termica .

Cu o rapiditate , demnă de o cauza mai buna, CNAIR, Direcția Regională de Drumuri si Poduri Cluj , solicita prin Adresa 22174 din 04.05.2022 un punct de vedere legal de la APM Prahova legat de folosirea acestei instalații de desorbtie termica, substituindu-se într-un mod admirabil in avocatul cauzei celor de la OIL DEPOL - persoana care s-a ocupat de acest aspect fiind inginerul Chiorean Vlad de la DRDP Cluj .

Cu o consecvență demnă de invidiat , APM Prahova răspunde precizand ca instituția nu emite puncte de vedere precum si faptul ca OIL DEPOL si ECOMASTER au mai solicitat revizuirea Autorizației Integrate de Mediu in sensul includerii unei instalații de desorbtie termica ambele solicitări fiind soluționate prin respingerea acestora ( Decizia APM Prahova nt 50/29.03.2022 respectiv Adresa nr 5456/13.04.2020 ).

Referitor la faptul ca o alta agentie pentru protectia mediului - APM Constanța, a emis o autorizație de mediu pentru un echipament ce v-a fi folosit in jurisdicția APM Prahova pe un amplasament unde se desfășoară activitati care intră sub incidența prevederilor Directivei Privind Emisiile Industriale ( IPPC ) acest demers face obiectul analizei AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCUREȘTI, care nu a emis un punct de vedere scris pana la aceasta data .