Familia judecătoarei cu epoleți Carmen Păștin s-a implicat trup și suflet într-o retrocedare buclucașă, sprijinită de funcționari publici – printre care și polițiști -, în timpul acțiunilor specifice fiind folosite documente semnate de un… mort!

Potrivit documentelor aflate pe masa procurorilor, „Mandatarele” s-au apucat de treabă în cazul „Zăgazului nr. 16” în anul 2000, când bucureșteanul Constantin Cristescu a întocmit un testament olograf, prin care a instituit, în calitate de legatar particular, pe Carmen Pășnin, cu privire la imobilul situat în municipiul București, str. Zăgazului nr. 12A, compus din teren în suprafață de
aproximativ 806 m.p. și construcția aferentă (două corpuri de clădire).
„Prin prisma calității de avocat, la 27.03.2000, PĂȘTIN Carmen a intrat în posesia documentelor originale ale imobilului situat în municipiul București, str. Zăgazului nr. 16, context în care a semnat cu CRISTESCU Constantin un contract de asistență juridică (neînregistrat), prin care a fost împuternicită să-l reprezinte legal în instanță, în dosarul ce
are ca obiect retrocedarea imobilului menționat. La 18.05.2001, CRISTESCU Constantin a chemat în judecată Primăria
Muncipiului București pentru a obține restituirea, în natură, a imobilului situat în București, Zagazului, nr. 16, sector 1, acțiune întemeiată pe dispozițiile art. 1 alin.1, art.3, art. 9 și art. 20 alin.3, din Legea nr. 10/2001”, se arată în sesizarea transmisă procurorilor.

„Întrucât relațiile dintre cei doi s-au deteriorat, din cauza atitudinii
necorespunzătoare a numitei PĂȘTIN Carmen, CRISTESCU Constantin a retras mandatul de reprezentare acordat. În acest context, la 30.08.2002, CRISTESCU Constantin a întocmit un nou testament olograf, prin care a dispus ca, după încetarea sa din viață, imobilul în cauză
să revină numitului MANTA Sorin (filele 139 – 140 din volumul 5 al Dosarului nr. 3577/2001 al Tribunalului București Secția a III a Civilă)”.

A făcut plângeri la Barou, Parchet și Poliție, până a murit

„În momentul în care PĂȘTIN Carmen a fost contactată de CRISTESCU Constantin și de MANTA Sorin, PĂȘTIN Carmen a apelat, imediat, telefonic, la serviciile unui clan de interlopi, respectiv la sfaturile lui PĂȘTIN Eugen, vărul său, fost polițist în cadrul DGPMB – Secția 6.
Mai mult, PĂȘTIN Carmen a continuat acțiunea în instanță, fără a aduce la
cunoștința clientului stadiul etapelor procesuale aferente unei perioade de 3 ani, deși CRISTESCU Constantin i-a adus la cunoștință, în scris, în legătură cu revocarea deciziilor sale inițiale, respectiv anularea testamentului și a contractului de asistență juridică.
Totodată, în perioada 2002-2004, CRISTESCU Constantin a întreprins numeroase demersuri împotriva numitei PĂȘTIN Carmen, concretizate în plângeri adresate decanului Baroului București, Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1 București, Poliției Sector 3 București. La data de 20.08.2004, CRISTESCU Constantin a decedat”, se precizează în plângerea penală.

Potrivit documentelor atașate la dosar, din anul 2002 și până în prezent, Carmen Păștin a încercat să intre în posesia bunului imobil situat în str. Zăgazului nr. 16 și să decadă din dreptul de proprietate adevăratul proprietar legal, respectiv MANTA Sorin.
Astfel, pe parcursul procesului, PĂȘTIN Carmen a formulat mai multe cereri care au avut ca scop tergiversarea soluționării cauzei, a invocat mai multe excepții, în mod nejustificat, toate acestea fiind respinse pe parcursul cercetării judecătorești. De asemenea, a formulat plângeri penale sau a chemat în garanție judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 6 București, precum și majoritatea magistraților din cadrul Judecătoriei Sfântu-Gheorghe.

„În același context, a obținut și folosit, cu încălcarea normelor legale în vigoare,documente ce atestau calitatea acesteia de moștenitor al defunctului CRISTESCU Constantin, în scopul inducerii în eroare a instanțelor de judecată. Astfel, prin sentința civilă nr. 4647/29.06.2006, Judecătoria Sectorului 6 București a dispus anularea certificatului de moștenitor nr. 142/01.12.2004 și a certificatului de calitate nr. 133/16.11.2004 emise în beneficiul numitei PĂȘTIN Carmen și a constatat că MANTA Sorin are calitatea de legatar cu titlu particular al defunctului CRISTESCU Constantin, în baza testamentului olograf din data de 30.08.2002. Totodată, PĂȘTIN Carmen a recurs la diverse metode care tindeau la tergiversarea nejustificată a soluționării cauzei, inițial susținând că MANTA Sorin este vinovat de moartea testatorului, pentru ca, ulterior, să susțină că, în realitate, defunctul CRISTESCU Constantin este în viață, fără să aducă dovezi în acest sens. De asemenea, a susținut, în mod nereal, că testamentul întocmit în favoarea lui MANTA Sorin ar fi fals, a invocat, în repetate rânduri, lipsa capacității și a discernământului testatorului, ridicând numeroase excepții și invocând vicii de procedură.


Potrivit instanței de judecată, concluziile raportului de expertiză nr.
160/06.05.2009, precum și a expertului-parte au înlăturat susținerile reclamantei PĂȘTIN Carmen cu privire la falsitatea testamentului întocmit în favoarea lui MANTA Sorin, expertul criminalist concluzionând, în consens cu raportul extrajudiciar întocmit anterior, că acesta a fost scris, datat și semnat de defunct. De asemenea, celelalte susțineri ale
pârâtei-reclamante referitoare la existența viciilor de consimțământ, a lipsei capacității și discernământului testatorului la data întocmirii testamentului în favoarea lui MANTA Sorin sunt neîntemeiate, nefiind susținute prin probe”, se mai precizează în documentele amintite.

NU RATAȚI, MÂINE: Emi Pian, liderul clanului Duduianu, tocmit ca să-i „rezolve” pe clienții nemulțumiți ai mandatarei Păștin