Plângerea penală de la DIICOT care vizează familia judecătoarei cu epoleți Carmen Păștin scoate la iveală afaceri incredibile, de ordinul milioanelor de euro, în care au fost implicați funcționari publici.


Atacpersoana.ro continuă seria dezvăluirilor referitoare la afacerile de milioane de euro derulate de familia „Mandatarelor”, iar din probele aflate de ani buni pe masa procurorilor rezultă că tranzacțiile cu terenuri și clădiri au fost girate de instituții cheie ale statului.

Din documentele transmise procurorilor rezultă că „există indicii potrivit cărora, în urma săvârșirii unor fapte asimilate infracțiunilor de corupție, precum și prin înșelăciune, fals și uz de fals (prin folosirea unei procuri obținută fraudulos), PĂȘTIN Carmen, în complicitate cu STĂNESCU Sorin, BURGHELEA Victoria (directorul Institutului Pasteur), STROE Andreea Simona și ISTRATI (Juan) Ion au obținut, în mod fraudulos, dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de teren, de aproximativ 14.000 m.p. amplasată în municipiul Brașov, în beneficiul Institutului Pasteur”.
Conform documentelor intrate în posesia jurnaliștilor atacpersoana.ro, terenul, situat în municipiul Brașov, str. Stejărișului nr. 8, a cărui valoare de piață a fost estimată la peste 8 milioane euro, aparținea, în fapt, SC Gabi’s Development SRL, care a achiziționat, în 2005, activul și drepturile litigioase aferente, de la cetățeanul german BACHER Gerda.
Retrocedare cu bucluc
„În 2001, fostul proprietar, BACHER Gerda, care locuia în Germania, a solicitat retrocedarea terenului naționalizat, în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. În 2002, Primăria Brașov, constatând că terenul revendicat a trecut în proprietatea statului fără niciun fel de titlu, a emis o dispoziție de restituire către fosta proprietară. Anterior restituirii terenului, Institutul Pasteur (privatizat în 2000) avea înscris un drept de administrare operativă, printr-o Decizie a Consiliului Popular Brașov din 1984. În 2004, Consiliul Local (CL) Brașov a revocat dreptul de administrare operativă a Institutului Pasteur asupra terenului în cauză, care a și fost radiat din cartea funciară”, se arată în documentele aflate pe masa procurorilor.
Conform documentelor, reprezentanții Institutului Pasteur au atacat, în contencios administrativ, Decizia CL Brașov de revocare a dreptului de administrare operativă asupra terenului, acțiunea judecătorească fiind respinsă. Instanța a evidențiat faptul că dreptul de proprietate al Institutului Pasteur nu a existat niciodată asupra terenului. Ulterior, Institutul Pasteur a acționat din nou în judecată Primăria Brașov, dar a pierdut și acest proces derulat la Tribunalul București. Ulterior, Institutul Pasteur a atacat hotărârea cu recurs la Curtea de Apel București, care a menținut decizia anterioară a Tribunalului București.
Scurt istoric
Aflându-se în incapacitatea de a demonstra dreptul de proprietate asupra terenului respectiv, reprezentantul Institutului, Sorin Stănescu, a inițiat un alt proces împotriva Primăriei Brașov și a proprietarului BACHER Gerda. Prin cererea adresată Judecătoriei Brașov, a solicitat instanței să constate nulitatea absolută a dispoziției de restituire a terenului către BACHER Gerda, să dispună rectificarea cărții funciare în sensul radierii dreptului de proprietate al lui BACHER Gerda și reînscrierea dreptului de administrare operativă a Institutului Pasteur. În iunie 2004, Judecătoria Brașov a respins și această cerere, atacată de Institutul Pasteur la Curtea de Apel Brașov, care, în decembrie 2004, printr-o sentință rămasă definitivă, a respins apelul și a menținut decizia de retrocedare ca fiind legală.
În 2005, firma Gabi’s Development SRL Brașov a achiziționat terenul de la BACHER Gerda și drepturile litigioase aferente acestuia. Apoi, Institutul Pasteur a formulat recurs la Curtea de Apel Brașov, solicitând, încă o dată, anularea dispoziției Primăriei Brașov și rectificarea cărții funciare. În aceasta fază, procesul a fost tergiversat timp de trei ani, perioadă în care reprezentanții Institutului Pasteur au recuzat, în mod succesiv, completele de judecată și au solicitat, de patru ori, strămutarea dosarului, obținând strămutarea dosarului la Curtea de Apel Alba-Iulia, în baza unei procuri fictive.

Vizită de lucru


Astfel, la sfârșitul lunii ianuarie 2006, BACHER Gerda a fost vizitată la domiciliul său din Germania de PĂȘTIN Carmen, STROE Andreea Simona și ISTRATI Juan, care s-au prezentat ca fiind reprezentanți ai fiului acesteia, BACHER Ernst. În realitate, cei trei erau reprezentanți ai Institutului Pasteur și s-au deplasat în Germania, în urma unei înțelegeri cu directorul Institutului Pasteur, BURGHELEA Victoria, în scopul obținerii unui document de la fosta proprietară, care să le permită solicitarea strămutării dosarului de la Brașov.

La data de 22.01.2006, BACHER Gerda a semnat o declarație, prin care îl împuternicea pe ISTRATI (Juan) Ion drept reprezentant exclusiv al familiei, pentru redobândirea imobilelor din România, susținând, totodată, că până la acel moment nu a intentat niciun proces pentru aceste drepturi imobiliare. Folosindu-se de această declarație, ISTRATI (Juan) Ion a formulat, în numele fostului proprietar, o nouă acțiune judecătorească prin care a solicitat strămutarea dosarului de la Curtea de Apel Brașov.
Data acestei solicitări era 20.06.2006, când procura fostului proprietar nu mai era valabilă, în condițiile în care la data de 23.01.2006, dându-și seama că a fost înșelată, BACHER Gerda a semnat un alt document, prin care a declarat invalidă procura prin care l-a împuternicit pe ISTRATI (Juan) Ion. În cuprinsul noului document, BACHER Gerda a declarat că nu îl cunoaște pe mandatarul ISTRATI Juan, procura ce i-a fost inițial prezentată nu a fost capabilă să o citească și nu a înțeles conținutul ei, semnând înscrisul numai pentru ca ISTRATI (Juan) Ion și însoțitoarea sa (PĂȘTIN Carmen) ”mi-au indicat că vin din partea și din însărcinarea fiului meu, Ernst Bacher”, în acest caz fiind însă înșelată, deoarece fiul său nu avea cunoștință de aceste demersuri.

În procesul prin care s-a judecat această cerere de strămutare, părțile Gabi’s Development și Primăria Brașov nu au fost citate, Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție privind strămutarea dosarului de la Brașov la Alba-Iulia fiind luată în decembrie 2006. La instanța din Alba-Iulia, dosarul a fost judecat abia în anul 2008, când în decursul a doar două termene Institutul Pasteur a obținut o decizie judecătorească ce i-a permis să se substituie societății Gabi’s Development în contractul prin care această societate a cumpărat terenul de la BACHER Gerda.

Sentința Curții de Apel Alba-Iulia: ”Admite recursul declarat de reclamanta Institutul Pasteur București împotriva deciziei civile nr. 1231/Ap/2004 pronunțată de Curtea de Apel Brașov în dosar nr. 4131/Ap/2004 și a sentinței civile nr. 5759/2004 pronunțată de Judecătoria Brașov în dosar nr. 3363/2004 și în consecință: modifică în tot hotărârile atacate și constată exercitat și intervenit retractul litigios opus de reclamantă în contra SC Gabi’s Development SRL prin care Institutul Pasteur dobândește de la această drepturile ce fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare cu nr. 498/25.03.2005 autentificat de BNPA Cazan Maria și nr. 669/21.02.2006 autentificat de BNPA Isbasoiu Florea și obligă reclamanta la plată către retractatul cesionar SC Gabi’s Development SRL a sumei de 1.382.315 lei reprezentând prețul real al cesiunii cu dobânzile aferente din ziua plații și a cheltuielilor făcute de cesionar. Constată stins prezentul proces, irevocabil, o ultimă cale de atac asupra acestei sentințe este revizuirea, procedura juridică ce se derulează în prezent”.
Ulterior, SC Gabi’s Development SRL Brașov a acuzat ”inventarea”, de către un complet al Curții de Apel Alba-Iulia, a unui termen juridic (retract litigios) pe care îl consideră neaplicabil în aceasta cauză, prin care a dat câștig de cauză reclamantului din dosar, respectiv Institutul Pasteur București.

„Cadou” de la nașul lui Dragnea Jr.

„Apoi, în schimbul sprijinului acordat pentru preluarea terenului din Brașov, prin prisma relațiilor apropiate dintre PĂȘTIN Carmen, omul de afaceri STĂNESCU Paul Sorin și BURGHELEA Victoria, Institutul Pasteur a cedat, cu drepturi depline, către STROE Andreea Simona, imobilul tip vilă din municipiul București, cartierul Floreasca, str. George Călinescu nr. 44. Referitor la STĂNESCU Paul Sorin, trimis în judecată de DNA pentru spălare de bani, se impune precizarea că este nașul de cununuie al lui DRAGNEA Ștefan Valentin, (fiul lui DRAGNEA Liviu). În cursul anului 2019, Stănescu Paul Sorin a vândut cele mai importante afaceri (Pasteur Filiala Filipeşti SRL şi Farmavet SA), către o companie off-shore controlată de un fond de investiţii deținut de către statul chinez, conform unui articol din proiectul „Centura Chinei în jurul Mării Negre”, se mai arată în documentele analizate de procurori.

Conform actelor aflate la dosar, pentru îndeplinirea formalităților legale, a fost întocmit un document notarial, prin care Institutul Pasteur a preluat, în schimbul clădirii din cartierul Floreasca, cota de ½ din drepturile succesorale aferente imobilului amplasat în municipiul Constanța, cunoscut sub denumirea de Vila Șuțu, aflată în patrimoniul cultural național. „În fapt, anterior, cota de ½ din drepturile succesorale aferente Vilei Șuțu a fost obținută de PĂȘTIN Carmen și de ISTRATI (Juan) Ion și transmisă fiicei sale, STROE Andreea Simona, după interpunerea numiților WOLF Liviu Lupu și NĂSTASE Nicoleta Oana, aspect care evidențiază, fără putere de tăgadă, caracterul disimulat al tranzacțiilor derulate de numita PĂȘTIN Carmen”, se arată în documentele respective.

Potrivit propriei declarații, „Stroe Andreea Simona a dobândit cota de 1/2 din drepturile succesorale privind imobilul intitulat Vila Șuțu din Constanța, jud. Constanța, format din teren în suprafață de 1.617 mp. și construcțiile aferente, așa cum este identificat în raportul de expertiză extrajudiciară din ianuarie 2006, întocmit de expert tehnic judiciar Cucoară Cristian, în baza contractului sub semnătură legalizată nr. 2768/01.10.2007 de BNP Iordache Mircea Constantin de la Wolf Liviu Lupu și Năstase Nicoleta Oana, care la rândul lor au dobândit întregul drept privind imobilul intitulat Vila Șuțu în baza contractului sub semnătură legalizata nr. 9529/24.06.2006 de Notar Public Lidia Seceleanu, de la Istrati Juan (Ion) și PĂȘTIN Carmen, care la rândul lor, l-au dobândit în baza contractului autentificat sub nr. 318/12.04.2006 de BNP Enache Amalia Florina de la doamna Șuțu Alexandra Maria ca moștenitoare a familiei Șuțu, proprietar al imobilul intitulat Vila Șuțu din Constanța, jud. Constanța”.

Însă, potrivit reclamanților, „există indicii potrivit cărora contractul nr. 318/12.04.2006, autentificat la BNP Enache Amalia Florina, prin care PĂȘTIN Carmen și ISTRATI (Juan) Ion au dobândit cota de ½ din drepturile succesorale privind imobilul intitulat Vila Șuțu din Constanța, a fost întocmit cu încălcarea dispozițiilor legale în vigoare, în baza unor documente fictive. În considerarea caracterului disimulat al tranzacțiilor derulate de PĂȘTIN Carmen, evidențiat de interpunerea unor diverse terțe persoane, se impune precizarea că, din analiza arborelui genealogic al familiei ȘUȚU, nu rezultă faptul că numita ȘUȚU Alexandra Maria ar fi descendenta și moștenitorul de drept al masei succesorale al acestei familii. De asemenea, există suspiciuni cu privire la descendența lui ISTRATI SUTZU (Juan) Ion din familia ȘUȚU, toate datele rezultate din procesul analitic indicând faptul că acesta reprezintă, în fapt, o persoană interpusă de numita PĂȘTIN Carmen în circuitul infracțional, în scopul preluării ilegale a unor importante bunuri imobiliare”.

NU RATAȚI, MÂINE: Zăgazului nr. 16. Mandatarii, polițiștii și testamentul