Executivul are şedinţă miercuri, de la ora 13.00, iar pe ordinea de zi figurează un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.

Proiectul de act normativ îşi propune să sporească gradul de protecţie pentru aceştia.

„Pentru lucrătorii sezonieri, la negocierea acordurilor, înţelegerilor, tratatelor sau convenţiilor, partea română negociază inclusiv condiţiile de cazare oferite de angajatori, care trebuie să respecte normele naţionale din statul de primire, acordarea unei indemnizaţii pentru asigurarea hranei zilnice, decontarea cheltuielilor de transport dus-întors către domiciliul din România, pe perioada în care lucrătorii sezonieri îşi desfăşoară efectiv activitatea”, arată documentul.

De asemenea, agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă desfăşoară activităţi de mediere a cetăţenilor români, cu domiciliul în România, care solicită să lucreze pe baza ofertelor ferme de locuri de muncă transmise din străinătate de către persoane juridice sau fizice, în calitate de angajatori.

„În cazul în care deplasarea lucrătorilor către acelaşi loc de muncă din statul de destinaţie se efectuează în grupuri mai mari de 10 persoane, agentul de plasare a forţei de muncă şi furnizorul de servicii de plasare a forţei de muncă are obligaţia organizării transportului prin persoane juridice autorizate să efectueze transport internaţional de persoane”, mai prevede proiectul de OUG.

Potrivit proiectului de act normativ, agenţii de plasare şi furnizorii de servicii de plasare a forţei de muncă au obligaţia de a se asigura că lucrătorii plasaţi la muncă în străinătate deţin toate informaţiile referitoare la condiţiile speciale de intrare în statul de destinaţie, respectiv, la regulile speciale care trebuie respectate, conform legislaţiei statului de destinaţie, în condiţiile existenţei unui risc epidemiologic.

Documentul include şi majorarea unor sancţiuni pentru anumite acţiuni ale agenţilor de plasare a forţei de muncă.

Executivul are în discuţie o serie de proiecte de hotărâre cum ar fi cel pentru aprobarea plafoanelor financiare

Executivul are în discuţie o serie de proiecte de hotărâre cum ar fi cel pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2020 sau cel privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 17,0357 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică şi de interes naţional „Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licenţă al UMC Tismana – Tismana I” sau cel pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a coridorului Orient/Est – Mediteranean”.

Trei memorandumuri sunt pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri de la Palatul Victoria


Trei memorandumuri sunt pe ordinea de zi a şedinţei de miercuri de la Palatul Victoria, unul referitor la Aprobarea negocierii Acordului de împrumut (Finanţare adiţională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 150 mil. EUR şi a semnării acestuia; şi acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor.

Alt memorandum are tema Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2021-2023, iar un altul este o Notificare în vederea înlocuirii unui membru titular din partea Asociaţiei Comunelor din România (ACoR) în cadrul delegaţiei naţionale a României la Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale din Europa (CALRE) pentru perioada 2021 – 2026.