Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a opt persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

POP NARCISA ELENA, fost Inspector în cadrul Primăriei Municipiului Cluj Napoca, Județul Cluj – AVERE NEJUSTIFICATĂ

Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum total de aprox. 500.000 euro (constând în suma de 387.294 euro și suma de 631.906,91 lei), între averea dobândită și veniturile realizate de către POP NARCISA ELENA, fost Inspector în cadrul Primăriei Municipiului Cluj Napoca, în perioada 01 iulie 2007 – 31 decembrie 2016.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Cluj, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către POP NARCISA ELENA.

De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat şi Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la posibile indicii privind încălcarea legislației fiscale în ceea ce privește vânzarea unui imobil la prețul de 27.800 euro, prețul încasat fiind de 39.400 euro.

PRICINĂ LUCIAN, Șef Serviciu Control în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – INCOMPATIBILITATE

În perioada 02 octombrie – 25 noiembrie 2019, a deținut simultan funcția de Șef Serviciu Control în cadrul Ministeruli Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (actualmente Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației) și funcția de Director General – Președinte în cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

BLIDEANU ȘTEFAN-LIVIU, Primar al Comunei Stănești, Județul Gorj – SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BLIDEANU ȘTEFAN-LIVIU a infracțiunii de „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Codul Penal, întrucât, în calitate de Primar al Comunei Stănești a emis acte administrative, care au produs un folos material pentru soția sa, respectiv, fiul său.

POPA DANIEL DORU, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Orașului Cugir, Județul Alba – INCOMPATIBILITATE

În perioada 03 octombrie 2017 – 30 martie 2018, a exercitat simultan calitatea de Consilier local și funcția de Director comercial în cadrul unei societăți comerciale de interes național, încălcând, astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

ALBĂSTROIU VALERICĂ, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Orașului Scornicești, Județul Olt – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de Consilier local (2016 – 2020), având un interes personal, a participat în data de 22 februarie 2018 la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local Scornicești în baza căreia a fost atribuit un contract de închiriere a unei suprafețe de teren aflată în domeniul privat al orașului, către asociația în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de membru și funcția de președinte.

Persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001, art. 75, lit f) și art. 77 din Legea nr. 393/2004 (acte normative în vigoare în perioada evaluată).

ISPIR MIRCEA-VALERIU, Șef serviciu administrativ în cadrul Spitalului Municipal Orșova, Județul Mehedinți – SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Orșova cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către ISPIR MIRCEA-VALERIU a infracțiunii de „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu a îndeplinit acte privind achiziții directe efectuate de către Spitalul Municipal Orșova de la societatea comercială la care asociat unic este mama acestuia.

DOICARU IONEL-CLAUDIU, Funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța – Poliția Municipiului Mangalia – INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 decembrie 2017 – 07 mai 2020, a deținut și exercitat simultan funcția publică cu statut special (polițist rutier) și funcția de instructor auto în cadrul unei societăți comerciale, încălcând, astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

OMER ELVIS, Funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța – Poliția Municipiului Constanța – INCOMPATIBILITATE

În perioada 12 aprilie 2018 – 20 februarie 2020, a deținut și exercitat simultan funcția publică cu statut special de agent de poliție în cadrul Poliției Municipiului Constanța, Biroul Rutier și funcția de instructor auto în cadrul unei societăți comerciale, încălcând, astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. PRICINĂ LUCIAN și OMER ELVIS nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare