Consiliul Local Sector 1 ar putea adopta, în şedinţa de joi, un proiect prin care numărul funcţiilor de conducere din cadrul Poliţiei Locale ar scădea cu aproape 20 de posturi.

Prin reducerea funcţiilor de conducere de la 31 la 12, în mare majoritate de la structurile suport, eliminarea suprapunerilor, comasarea activităţilor similare desfăşurate de unele structuri, creşte numărul funcţiilor publice de execuţie cu 18 şi una de personal contractual, creşte capacitatea operaţională şi posibilitatea de a acţiona mai eficient în aplicarea măsurilor legale. Totodată, în condiţiile impuse de limitările bugetare actuale, prin diminuarea numărului funcţiilor de conducere, se reduc cheltuielile de personal”, prevede referatul de adoptare al proiectului privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Poliţiei Local Sector 1.

Potrivit sursei citate, în contextul actual, generat de pandemia COVID-19, conform prevederilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă în România, prelungită cu starea de alertă, Poliţia Locală se subordonează operaţional Ministerului Afacerilor Interne. Întrucât această situaţie nu exclude şi obligaţia de îndeplinire a atribuţiilor stabilite structurilor de poliţie locală prin Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010, se impune necesitatea aplicării unor măsuri care să conducă la creşterea numărului de poliţişti locali de execuţie care să desfăşoare activităţi de ordine publică sau de inspecţie, în funcţie de situaţia operativă, aflată într-o continuă dinamică.