Acuzat, încă din primele luni de la instalare, de diverși șefi de Direcții Sanitar Veterinare din teritoriu, de încercări de epurare politică și abuzuri, Chioveanu este în aceste zile protagonistul unui mega scandal instituțional, după ce însăși Directorul Economic al ANSVSA, Cornelia Bilțiu Dăncuș, a depus sesizări la mai multe instituții ale statului, printre care Guvernul României, Președinția României, Curtea de Conturi, Ministerul de Interne, Direcția de Sănătate Publică București, Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Sesizările aduc în atenția autorităților abaterile lui Chioveanu de la ”respectarea prevederilor legale” și încercarea președintelui ANSVSA ”de a frauda și deturna fondurile și bugetul instituției”, inclusiv abuzul în serviciu concretizat prin hărțuirea Directorului Economic și obstrucționarea activității sale.
”Având în vedere faptul că, în ultima perioadă, Președintele ANSVSA, dl. Chioveanu Robert, a exercitat asupra mea o serie de presiuni în vederea avizării, aprobării și plății, cu încălcarea prevederilor legale, a unor sume destinate plății contractelor de concesiune, respectiv a actelor adiționale la aceste contracte, precum si a acordurilor cadru de prestări servicii și contractele subsecvente pentru plățile aferente legii 236/2019 si OUG 117/2020, în calitate de funcționar public cu atribuții de verificare și control al modalității în care se cheltuiesc sumele de bani din bugetul instituției, în urma analizării și verificărilor pe care Ie-am efectuat în cadrul atribuțiunilor de serviciu, am identificat o serie de elemente cu un profund caracter de nelegalitate, acestea producând în patrimoniul ANSVSA o serie de prejudicii grave”, afirmă Directorul Economic în preambulul plângerii sale oficiale.

Povestea celor 10.000 de lei pe cap de veterinar și a legii cu aplicabilitate devansată în interes electoral

Concret, obiectul scandalului îl constituie Legea 236/2019, care modifică OUG 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare-veterinare, lege adoptată pe 23 decembrie 2019 de guvernul Orban și în baza căreia medicii veterinari de liberă practică urmau să primească, inițial de la 1 ianuarie 2021, o sumă lunară de 10.000 de lei de la stat. Anul 2020 fiind unul electoral, liberalii au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a devansa aplicabilitatea legii care prevede uniformizarea contractelor încheiate de către ANSVSA cu medicii veterinari, reorganizarea competenţelor teritoriale ale medicilor veterinari, precum şi acordarea unei sume lunare de 10.000 de lei fiecărui deţinător de contract, și au obținut în parte dezideratul urmărit, pretextând necesitatea ”supravegherii epidemiologice a animalelor de către ANSVSA, extrem de importantă în contextul actual al evoluţiei pestei porcine africane în ţara noastră, dar şi creşterea gradului siguranţei alimentare”.Spunem că dezideratul a fost atins în parte pentru că, din nefericire pentru veterinari, ANSVSA și celelalte instituții implicate nu au reușit să elaboreze normele de aplicare a legii şi procedurile specifice de achiziţii şi de punere în plată decât în vara acestui an. Validarea normelor metodologice în data de 22 iulie 2020 și aprobarea, de către Guvern, în data de 14 august, a proiectului de rectificare bugetară lansat de Ministerul Finanțelor Publice, prin care medicilor veterinari concesionari li se asigură venitul lunar de 10.000 de lei, a picat la țanc, avându-se în vedere alegerile locale din 28 septembrie, atât pentru liberali în general cât și pentru președintele ANSVSA în special, acesta anunțând în teritoriu faptul că primii bani, aferenți lunii august urmează să fie virați în septembrie.
Graba efectuării viramentelor l-ar fi determinat pe Robert Chioveanu, potrivit declarațiilor Directorului Economic al ANSVSA, să eludeze, însă, obligațiile și procedurile legale de întocmire a actelor necesare, fapt care a amânat sine die aplicarea legii și a dat naștere unui adevărat scandal în interiorul instituției.

Directorul Economic refuză să gireze demersurile lui Chioveanu, pe care le consideră ilegale

In data de 28.08.2020, a fost emisă Nota de Serviciu nr. 26834, precum și
Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 148/28.08.2020, prin intermediul căruia acesta din urmă aproba modelul de act adițional la contractele de concesiune ale veterinarilor. Prin același act administrativ, Chioveanu dispunea ca toate DSVSA-urile să încheie, în numele ANSVSA, în calitate de concedent, acte adiționale la contractele de concesiune, acestea fiind înaintate direct către instituțiile subordonate, fără a se solicita un punct de vedere din partea Direcției Economice.
În urma analizării conținutului actului administrativ, precum și a anexelor aferente acestui act, Direcția Economică a identificat o serie de elemente care făceau imposibilă plata sumelor, ca urmare a faptului că documentele cu caracter economic emise de către Președintele ANSVSA, ar fi fost în contradicție cu dispozițiile legale în vigoare. Ca urmare, invocând și uriașul prejudiciu lunar care ar fi fost cauzat bugetului statului – peste 5,5 milioane de euro – directorul Cornelia Bilțiu Dăncuș îl anunță pe Chioveanu că nu poate subscrie deciziei șefului ANSVSA și nu poate dispune achitarea sumelor solicitate de către instituțiile subordonate pentru plata aferentă lunii August 2020 ori a perioadei subsecvente, plata acestor sume cu nerespectarea dispozițiilor legale atrăgând răspunderea de natură penală a tuturor persoanelor implicate.

Reacția lui Chioveanu? ”Abuzuri, presiuni și măsuri de umilire”, spune Directorul Economic

Decizia Corneliei Bilțiu Dăncuș, de a nu gira demersurile considerate ilegale ale președintelui ANSVSA, a avut ca rezultat, conform sesizării înaintate instituțiilor statului, o serie de ”abuzuri, presiuni și măsuri de umilire”. ”Ca și consecință a faptului că nu am înțeles să dau curs solicitărilor nelegale venite din partea acestuia, președintele ANSVSA, dl Chioveanu Robert, a exercitat presiuni de natură morală asupra mea, solicitându-mi în mod imperativ să „dau drumul la bani până la 25 septembrie, în caz contrar urmând să suport consecințele”. Totodată, pentru a pune presiune asupra subsemnatei, la solicitarea Președintelui ANSVSA, medicii concesionari au dispus emiterea unor facturi fiscale, solicitând plata acestora (…) lar ca urmare a faptului că am înțeles să respect dispozițiile legale și atribuțiile pe care Ie am în cadrul funcției pe care o dețin, și să nu dau curs presiunilor exercitate asupra mea, dl Președinte al ANSVSA, Chioveanu Robert, a dispus, încă din data de 6.10.2020, schimbarea butucului de la ușa biroului în care îmi desfășuram activitatea specifică funcției de Director Executiv, fiind astfel pusă în imposibilitate de a-mi putea îndeplini obligațiile de serviciu și fiind nevoită efectiv să stau pe holul instituției, ca urmare a restricționării fără niciun motiv a accesului în biroul de lucru”, declară Cornelia Bilțiu Dăncuș în plângerea care, de câteva zile, prin intermediul Administrației Prezidențiale, a fost înaintată spre soluționare Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
După 3 zile de la momentul restricționării accesului în birou, spune Cornelia Bilțiu Dăncuș, ”în data de 9.10.2020, Președintele ANSVSA a continuat cu măsurile de umilire, dispunând mutarea mea într-un alt birou în care își desfășoară activitatea funcționarii publici din cadrul Serviciului Buget Finanțe și Patrimoniu. lar măsurile de înjosire a subsemnatei au continuat prin faptul că locul în care a fost dispusă mutarea mea este total impropriu desfășurării activităților de serviciu specifice postului de Director Economic, în respectiva incintă cu o suprafață de 30 mp aflându-se un număr de 7 birouri și desfășurându-și activitatea personalul din subordinea mea, spațiul aferent acestuia fiind ocupat în integralitate, încă dinainte să fiu mutată. lar pentru că spațiul a fost insuficient, dulapul pentru documente și scaunele au fost depozitate pe culoarul dintre birouri, biroul meu a fost lăsat dezasamblat, sprijinit de celelalte birouri ale respectivei încăperi, echipamentele IT lăsate pe jos ca și lucrurile personale, comunicându-mi-se că acestea sunt condițiile în care îmi voi desfășura activitatea din acel moment.”
”Dorința de răzbunare a Președintelui ANSVSA a fost mai presus de interesul instituției pe care acesta o reprezintă, preferând să își bată
joc de un director economic pentru simplul fapt că acesta nu a înteles să se supună solicitărilor nelegale”, este concluzia amară a Corneliei Bilțiu Dăncuș.

ANSVSA, locul în care președintele Chioveanu pedepsește din pix

Sursele noastre din cadrul Autorității Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, susțin întocmai tabloul alarmant descris de către șefa Direcției Economice. Mai mult decât atât, chiar documentele ulterioare, emise de către președintele Chioveanu, conferă veridicitate acuzelor Corneliei Bilțiu Dăncuș. Astfel, după ce, în plângerea înregistrată la Guvernul României în data de 12 octombrie, Directorul Economic avertiza că ”Președintele ANSVSA, dl. Chioveanu Robert, mi-a învederat faptul că situația cu care mă confrunt în acest moment este numai începutul, urmând să demareze proceduri disciplinare împotriva mea până în momentul în care va reuși să mă înlăture de pe funcția publică pe care o dețin”, tot pe 12 octombrie apare și prima sancțiune semnată de Chioveanu, prin Ordinul nr.173 acesta decizând că, ”începând cu data prezentului ordin, doamna Cornelia Bilţiu Dăncuș, director Direcția Economică, din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, se sancţionează disciplinar cu mustrare scrisă”. Ordinul de sancționare are la bază un proces verbal care, deși o conține la nivel de referire privind prezența, este considerat de către Directorul Economic a fi un ”fals de neimaginat, fabricat și semnat de obedienții sistemului”. Comedia a continuat în aceeași zi când, luând act de intrarea în concediu medical a Corneliei Bilțiu Dăncuși, Chioveanu emite un alt Ordin, cu numărul 174, prin care dispune nici mai mult nici mai puțin decât sancționarea Directorului Economic cu aceeași mustrare scrisă, însă nu din data emiterii documentului, ci ”începând cu data încetării incapacităţii temporare de muncă”. 
Trecând peste alte măsuri ale șefului ANSVSA, invocate și detaliate de către Directorul Economic al instituției, merită amintit un alt document semnat de Robert Chioveanu, la fel de interesant în formă și fond: ”Notificarea/Somația/Plângerea prealabilă” nr. 8171 din 27 octombrie, prin care șeful național al veterinarilor soma o serie de funcționari din cadrul Autorității, parte dintre ei, atenție, aflați în concedii medicale, să întocmească până a doua zi (sic!) documentația necesară deschiderii de credite bugetare și dispoziția de repartizare a acestora către fiecare DSVSA, avertizându-i că orice întârziere a executării măsurilor dispuse sau refuzul obligațiilor ce le revin funcționarilor în cauză va atrage angajarea răspunderii acestora.

Chioveanu: ”Justiția să ancheteze și să vadă cum a obținut foloase necuvenite doamna director economic!”

Am încercat să obținem o întrevederea cu președintele Autorității Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, însă, pentru că domnia sa ne-a informat asupra faptului că ne-ar putea răspunde favorabil cererii abia peste o săptămână, i-am solicitat domnului Robert Chioveanu câteva lămuriri telefonice în legătură cu conflictul existent în acest moment la nivelul conducerii ANSVSA.
Declarând inițial că își dorește ca autoritățile de stat să își facă datoria și să se pronunțe asupra chestiunilor de ordin litigios, președintele ANSVSA a continuat ulterior cu o retorică de genul ”cine zice, ăla e”. 
”Fiecare cetățean are dreptul să sesizeze orice faptă. Lăsăm justiția și organele statului să își spună cuvântul. Nu am ce să comentez. O să vă arăt și eu sesizările care (sic!) le-am făcut pentru abuzuri grave în funcția de director economic. Vă pun și eu la dispoziție toate documentele, dacă vreți să vedeți, toate sesizările. În rest nu am ce să comentez. Justiția și organele statului să-și facă datoria și toți să ancheteze și să vadă cum a obținut foloase necuvenite doamna director economic, cum și-a luat banii dintr-un proces, 120.000 de euro, toți odată, și nu a respectat prevederile Ordonanței 114, cum nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu și multe altele. Toate aceste lucruri sunt sesizate, sunt pe rolul instanțelor. Iar doamna, pentru că are antecedente în acest sens, în momentul când se vede că este prinsă cu mâța în sac, începe să facă la Direcția de Sănătate Publică tot felul de bazaconii și tot felul de plângeri”, a fost explicația d-lui Chioveanu, dată, pentru că tot vorbea domnia sa de bazaconii, fix în ziua în care expira termenul de răspuns al celei mai recente somații adresate unei serii de funcționari de conducere (printre care și Cornelia Bilțiu Dâncuș) aflați, culmea, în concedii medicale.
Cât despre invocatele ”antecedente” ale directorului economic al ANSVSA, acestea ne-au fost detaliate doar în parte de președintele Autorității, Robert Chioveanu deschizând în relatarea sa o perspectivă enigmatică a unor presupuse legături între Cornelia Bilțiu Dâncuș și lumea interlopă constănțeană: ”Uitați-vă la istoricul dumneaei și vedeți. Legăturile cu Dumitru Creștin, cel mai mare mafiot din România, șeful Mafiei Siciliene din România. Este fina lui Dumitru Creștin, l-a băgat pe omul ăla în pușcărie. Afacerile pe care le-a făcut în calitate de director sau șef de cabinet al unor președinți de-a lungul anilor. Dar astea fac obiectul unor sesizări sau ale unor plângeri penale. Lăsați organele statului să-și facă datoria!”

Ludovic Orban îl răsplătește pe șeful ANSVSA: Chioveanu deschide lista liberalilor din Ialomița pentru Senat!

Am păstrat subiectul recunoașterii meritelor manageriale ale domnului Chioveanu la conducerea ANSVSA pentru momentul așteptatei întâlniri cu șeful sanitar veterinar al României. Până atunci, trebuie arătat faptul că premierul Orban i-a recunoscut deja, oficial, meritele politice ale buzoianului numit anul trecut, în funcția supremă din domeniul siguranței alimentelor, trimițându-l să culeagă sufragiile ialomițenilor pentru a-și asigura, la iarnă, un loc în Parlament.
PNL Ialomița a stabilit în urmă cu 10 zile listele pentru Camera Deputaților și Senat. Deputatul Tinel Gheorghe, singurul parlamentar PNL din județul Ialomița ales și în 2008, și în 2012 și în 2016, nu a mai primit undă verde la o candidatură pentru un al patrulea mandat de parlamentar, Orban preferând la Camera Deputaților o garnitură în care i s-a făcut loc unui deputat importat de la PSD, iar la Senat o listă în fruntea căreia buzoianul Chioveanu le-a luat fața băștinașilor Gheorghe Catrinoiu, fost primar al municipiului Fetești, Mihaela Racovițeanu, fost director al Bibliotecii Județene Ialomița și Sile-Adrian Merlea, fost primar al comunei Perieți. 
Care sunt motivele de competență politică și cauzele de oportunitate pentru care Ludovic Orban a decis ca, în Ialomița, Chioveanu să fie unul dintre vârfurile de lance pentru acțiunea de depășire a ”ultimului obstacol în calea restaurării unui stat de drept funcțional și a unei majorități parlamentare legitime” (citat din președintele accidental al liberalilor ialomițeni, Dragoș Soare), doar Orban și Chioveanu pot ști. Nici măcar Soare, tratat probabil de Premier în nota tradițională în astfel de situații: ”ăsta-i omul, fă-l parlamentar!”.

În loc de ”va urma”…

Ce legătură ar putea exista între recunoașterea politică a șefului ANSVSA și activitatea sa de management al resurselor umane din instituție vom arăta în zilele următoare. Atunci când, în afara altor câteva aspecte referitoare la modalitățile controversate ale lui Robert Chioveanu de cheltuire a bugetului Autorității, vom detalia și cazurile câtorva directori de Direcții Sanitar Veterinare din teritoriu care au acuzat public încercările de epurare politică și abuzurile demnitarului aflat în directa subordonare instituțională a premierului Orban.