Proiectul privind confiscarea extinsă a averilor, care prevede că se dispune confiscarea extinsă asupra bunurilor dobândite de persoana condamnată penal, a trecut de votul Camerei Deputaților, for decizional! 261 de parlamentari s-au declarat de acord cu această lege.

Deputații au stabilit că vor fi confiscate bunurile dobândite de persoana condamnată într-o perioadă de 5 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei.

Atenție, se confiscă și bunurile transferate către terți!

România nu a făcut altceva decât să modifice şi să completeze unele acte normative din domeniul penal, în scopul transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor din cuprinsul Directivei 214/42/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană, precum şi al Directivei 2016/343/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de a fi prezent în proces în cadrul procedurilor penale.

Astfel, potrivit articolelor adoptate de deputați, „sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele prevăzute la art. 112, când faţă de o persoană se dispune condamnarea pentru o faptă susceptibilă să îi procure un folos material şi pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare, instanţa îşi formează convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale”. Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe disproporţia dintre veniturile licite şi averea persoanei!

Pe de altă parte, confiscarea extinsă a averii poate fi dispusă şi asupra bunurilor transferate către terţi, dacă aceştia ştiau sau ar fi trebuit să ştie că scopul transferului a fost evitarea confiscării! „În cazul bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, luarea de către procuror a măsurilor asigurătorii pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a acestor bunuri este obligatorie”, mai prevede proiectul de lege votat de Camera Deputaților.