• Au avut loc şedinţele publice pentru desemnarea prin tragere la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale 
  • Sesiunile de instruire care se desfăşurau pe durata unei zile la alegerile anterioare, vor fi efectuate, pentru acest scrutin, pe durata a 10 zile
  • Trebuie să se respecte toate normele sanitare
  • Nerespectarea deciziilor luate de birourile electorale se amendează cu sume până la 3.000 de lei 

Sîmbătă au avut loc, la sediile birourilor electorale de circumscripţie judeţene şi din Bucureşti, şedinţele publice pentru desemnarea prin tragere la sorţi computerizată a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora la alegerile din 27 septembrie.  

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) precizează, într-un comunicat, că decizia programării şedinţelor publice pentru desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora în data de 12 septembrie a fost luată ca urmare a prelungirii timpului necesar susţinerii sesiunilor de instruire a preşedinţilor şi locţiitorilor secţiilor de votare impuse de respectarea normelor de protecţie instituite prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1.228 din 3 iulie 2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecţionare, formare, instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi unele activităţi specifice organizate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice şi cele din domeniul diplomatic.

În acest context, sesiunile de instruire care se desfăşurau pe durata unei zile la alegerile anterioare, vor fi efectuate, pentru acest scrutin, pe durata a 10 zile, astfel încât să fie respectate toate regulile de protecţie sanitară.

Rezultatele tragerii la sorţi sunt consemnate în procese-verbale semnate de reprezentanţii AEP şi preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie şi pot fi consultate pe site-ul AEP, www.roaep.ro, secţiunea Corpul Experţilor Electorali, accesibilă la următorul link: https://www.roaep.ro/instruire/procese-verbale-privind-desemnarea-presedintilor-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-constituite-pentru-alegerea-autoritatilor-administratiei-publice-locale-din-data-de-27-septembrie-2020-si/

Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, în perioada 13-23 septembrie 2020, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile minorităţilor naţionale care participă la alegeri vor desemna reprezentanţi în birourile electorale ale secţiilor de votare. 

În data de 24 septembrie 2020, preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie vor efectua completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare. 

În cazuri de forţă majoră, înlocuirea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare sau a locţiitorilor acestora se realizează de AEP, prin tragere la sorţi computerizată, dintre persoanele înscrise în corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, cu aplicarea corespunzătoare a criteriilor enunţate mai sus. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, nerespectarea hotărârilor birourilor şi oficiilor electorale, precum şi a hotărârilor Autorităţii Electorale Permanente constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 2.200 de lei şi 3.000 de lei, iar aplicarea sancţiunilor se face de către împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente.